best quality replica watches

بتمدة

كدةبجد حرام مخبز بيشتغل الساعة 4 قبل الفجر ليةقبل مالناس تكوم من النوم وهما بيشتغلة الساعة 6 ويبيعة الدقيق كلة وكل الزحمة على المخبز ال على الكبرى بتاع عراقى عبد السميع كدةبجد حرام بعد ازنكة ابعتة حد ليهم اسم المخبز عبدالمحسن وهدان ال فية الشكوى شكرا
By: احمد سعيد نافع

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *